Phong Vân VTC - BIG UPDATE THÁNG 10.

BIG UPDATE THÁNG 10

Các huynh đệ Phong Vân thân mến,

Bản Big Update tháng 10 sẽ mang đến cho các huynh đệ các tính năng và thử thách mới.
1.Mở hệ thống thủ hộ Tiên Linh.


https://lh4.googleusercontent.com/LZiNiN2O9xKWSk9Q8xY8Cyg3rWwtEGEKDsRdWn2rqhJeXM-AvOTKlr0BNdMqOfdBPQ7ImBAwgWLOkg-RRIjnuy91ERPiW-ZH9c9OoaTtg-dXHzM88LeymaJZq1-qX6yghmWIIzKl

2.Mở PB-Lầu Kinh Hoàng


https://lh3.googleusercontent.com/-fhcAM2Ro8mulBxCU-3EROiiCsHdmgUbBV-A2ukEtVXCVu02SBuNbbukuPBOLyTc043UgGnJ_5nK5dr79p30hbIuo-7E7qiyfpDIezpRvPt3XXXrB_uNy7pUlbeshTkdMhVAevcA
Quy tắc:

  • Phụ bản 12 Lầu Kinh Hoàng, người chơi có thể cùng hiệp khách khiêu chiến, tối đa có thể ra trận 4 hiệp khác

  • Hiệp khách có đặc tính riêng, sắp xếp ví trị hợp lý có thể trợ chiến bạn vượi ải cao

  • Lầu Kinh Hoàng mỗi ngày hạn chế số tầng khiêu chiến, phải chờ sang ngày mới có thể khiêu chiến tâng cao hơn, những tầng đã khiến chiến có thể khiên chiến vô hạn.

  • Mỗi ngày lần đầu khiên chiến có thể nhận thưởng ngày, lần đầu nhận 3 sao có thể nhận thưởng phong phú.

  • Cấp sao khiêu chiến sẽ được xếp hạng, cấp sao càng cao, hạng càng cao.
    3. Mở trận pháp.

https://lh6.googleusercontent.com/R5KKyKzY_KkJ4ShwPjv7-f_5wthLDjBE7gF5TUDVlM7xf_fGR_AL2i80GmxYFaH6Op1CrouR6ZDlc0gbEDleKqCLos2LjwFW94SiIE3mwC_-2ukRT6tIKiyzrplsi3cB1PgC0PeP

4.Hiệp khách trợ chiến.

https://lh5.googleusercontent.com/KAC1LKsaT8TzSmdN0wxGioYaNVNF5Y31-u5Ty6oXVU09K4XxwhK1_cJPXmkykYwcxv7qEVJfXHSIn0VTAQkjXrtbvDbJk336y0FJUVx9Q59XBqQIWT9Ny6V2utg6Q5DPvM3zsqWa

5. Mở thêm kỵ bậc 11, tiên dực bậc 10,  tay kỳ lân bậc 10 và linh bảo bậc 10.


https://lh3.googleusercontent.com/dl7Uq9bVWeO0hDtQOtoXXH3UCP7jCS5gJDai8qiMpHnsrzTu0MqnSvEiCentnUTSBwAFf4vf4Pw84nvhc4RVL9bnSYndpuJuiL52SVF__22BxJn-kutwJzuT39c1OsD3cds2nx9R

Kỵ 11 Ngọc Hoàn-Nghiệp Phần


https://lh4.googleusercontent.com/imlnnkC3w4JmOty72A_cBOinDLEevKxwsz9qg-IN0xsWiKWzV4OTQm-PJEiKgvGNccZlxSieHBqvzk8KGsj55_0DkmIMkZ-pY2Vyo2cqYdjO-gHcNssamUIKReG7Wcj6h3bp3Nnf

Tiên Dực Bá Liệt-Thương Tuyệt


https://lh6.googleusercontent.com/ggdr2X_SkFbkKHNz_57Lr5YVp-g4ZBm2L_qHGkhFS5Vuh6-k6K-OfvrKijOHhAYpQl2nsi_1p0QpIFUvCb4gDCX-0BjORu5nkhfXKRM-H6LpzVxX19_ptD6MUC94f-_6Rpgz7ZOG

Tay kỳ lân Kỳ Lân-Minh Vương
https://lh6.googleusercontent.com/gBu4z26mqRy1mQZZNtXFF85sD5r7GPa6axGjJvIFx7hFwOytq5mIuriDaFVrxIhyS-8l4B9XiHjbBZJi2HwkL8vjEojrYIqzJiw15s9ZNCeJJtD7547kbkLi2ehnN9mCRbI5u22i

Linh bảo Tam Sinh Hồn Thạch

6. Mở tiến bậc và tiến bậc kỹ năng cho hiệp khách Lạc Tiên và Hòa Không.


https://lh5.googleusercontent.com/e_P2TVuuX4yomJxwN8xtnrgt4l8FvSqvq7j5EjJSiR9HZvb5mhy1F0h_ectrFoM2rP5aGP96BZ-Qi2_YljaSAwGz35Cl__lm0yjBfiutZwyL1ZKvZNSHscsgjYACGoREWFmfw08K

Tiến bậc Lạc Tiên


https://lh3.googleusercontent.com/4MIjxDakxUSzd-aBZVL69xnOdXD_Kno0ApcG_Y-R4tmZ0_EqkF05q-4rX61miBMjonf9-WXcBVGLfZ2KFB8ILPVu-nPKomqfjk5CjSIJ5CFgRVgYpAVA7ee6qu3vO9Xh2TC0k3l3

Tiến bạc Hoài Không


https://lh6.googleusercontent.com/EiobI-zPSA_OY5w9leFu_JWsqStoTde3UUmtqkeDFgiDUBGlyZlBEV71A4DTEtF92jCSgVHhWP-Bvgj9UP9C4oUpQ9Xrtrjzu90yeCqIjPQe9XxgcW8gS4AAV6JZG84RM8axo8FB

Tiến bậc kỹ năng Lạc Tiên

https://lh6.googleusercontent.com/MoArt7DNfwa7pQXIojgv0yBI_P475vVPff0EfjzQu1-3hcwoKVwPB_5h8xqZOFRBuJz78lNulZnQlwhwcRc9rkihQOqeYnnI_RPvx2xKTE6Y3tYwuxI1qkAQhWSDfUvKVzWu8_nQ

Tiến bậc kỹ năng Hoài Không

7. Có thêm ảo hóa Bảo Bảo

https://lh3.googleusercontent.com/f3ONtFuJpZKWnhy_s00jefn-cX6kLqADyntiSY2LQkw7olwP8Ifxf5Jwkhd4C4kBAXCvkR1NllmdwNniYoRZkoPmiV8qpTzpvJuAnEh6YNJPkpnrk0TW_VjMl6uegy3dx-nCW8Os

8. Bí cảnh thủy tộc

https://lh3.googleusercontent.com/NZM7H-JCL-afssPUq8UsVBlFKwVK2QObbYErliCDo87YCAdjs8kFJppPhli9Jf_NNw6tD8WMpCdMqt4DZjahElGR2LzjB5BrFQ3BjrEswogE18FlBe3gQHpTOwqWn1c9mLkHMQ73

Quy tắc

  • Người chơi của dội hạng 1 sát thương sẽ vật phẩm rơi của BOSS (tăng thưởng đội nhân được)

  • Số tầng bí cảnh càng cao thưởng càng nhiều

  • Diệt boss có sẽ tiêu hảo điểm Thủy Tộc Bí Cảnh ( không có điểm Bí Cảnh không thể gây sát thương cho BOSS)

https://lh3.googleusercontent.com/GK0TPZ4t57K96IzkFTcw1gZqC_x_QmZRWa-ibj6HUDQPoqclvcpSufQiuNLquX-V7BNidn4rjZPWmFAy68cpQtxa4a-4H2RJgTMV1sqjQifetOU3etZMh57RPFZz0siqrOE2z9zl

9. Trang bị Võ Thần: Thêm 2 trang bị võ thần mới.


https://lh5.googleusercontent.com/-wnwmRsE5a6GHVbMRT_qKr4GjddqEoM3m4x4q_mbEhN0c-z89QBYPdfvawRAPz74xooNB9NzzlgJRdoPW2772_IGnMJ7CNvZ0XPrB3_cBBmW9QtPjaShisBT-dRDxI3VpM4wuODi

10. Lật thẻ Chiến Trường Kinh Thụy.


https://lh6.googleusercontent.com/qgTwdVA3Hw4l9WKkRyC-_OBhECpEkbFlV82dYV2--E-QDKi9xdAzsk_HaoRtTX8x0mrg4I4oVtcV0lXMIV2fETU9wCdPxGqHCV6JafJ-VD1FXbJHp1wCQANW0F8fadiK_kmjr4gt

11. BXH Trận Đồ

https://lh6.googleusercontent.com/VTk557GoBEBuxoA0jKrA6W2DSPLJoi2KBYPJB6sjHPXt8ZRJxRqgA0C9fKHPk0GH7HEWkn7scDUzJnb3VJxUinENfgVsrVZnL2SAOkZfjvrVMeE9yMXnb5vNDJ3lqY-iEJD08RuF

12. Mở gói đầu tư Lầu Kinh Hoàng và Thủy Tộc Bí Cảnh

https://lh3.googleusercontent.com/MijUhDj4LPO-DRUhaapm5XBuMed4xsnn87O5X9w5bIpGlO2PuYueOsrjZ-tAZukU5wb0TfonNB9EDpIO22UjNER7gpNyPCIuCHpCuZSaP07qt8ecWq81Jt8PLE0TX6_rFs6L4MFu

Đầu tư Thủy Tộc Bí Cảnh
https://lh3.googleusercontent.com/MijUhDj4LPO-DRUhaapm5XBuMed4xsnn87O5X9w5bIpGlO2PuYueOsrjZ-tAZukU5wb0TfonNB9EDpIO22UjNER7gpNyPCIuCHpCuZSaP07qt8ecWq81Jt8PLE0TX6_rFs6L4MFu
 

Đầu tư Lầu Kinh Hoàng

13. Hệ thống cánh Bảo Bảo

https://lh5.googleusercontent.com/oJcE8XN771CY9JQGNm6w4gR8v6RBPzgUpbCugboJvSfx_rZRuvVTUDN8GN4CZuOVGapZ1QPmlb-kU2nI_R1fwNhdFvM-8Yud6ExCLd94Au-PtH3Rg16_aLIdD9TemyZ-PRdT7RoL

14. Mở rộng PB EXP và Giang Hồ Luận Kiếm


https://lh5.googleusercontent.com/PcuGbTd7RA1wk9VrTzAPLgl_eXIkUlq96aMiVa5iwP5lNwq5WHjttzetlEA75qhxxkOdteUbBSpguGcooF2z9DLZqBPmWI_9q2aGklqGc4M3AdlpgQp11xgsBtbZMcy43ZZHTrDd

PB EXP

https://lh4.googleusercontent.com/wnyBj7THfiKGUXtl1bz5I6xzWmPmUHlz9skDxqTlb7ij2tVuqmHYJV0ra8aRFj8-xxF4ToAsybYG6eU2fjm9hRKs9SSIzvtkH4r9tkrAnJv2GDjJhKz7smwLt9m4pP2g5qxLkSpo

PB Giang Hồ Luận Kiếm