Phong Vân VTC - Đua Top Lực Chiến 7 ngày.

Các nội dung đua top 7 ngày mở server :

1. Đua top lực chiến : Hạng 1 BXH Lực chiến 7 ngày mở server nhận danh hiệu, các hạng dưới nhận phần quà tương ứng.

2. Đua top cấp độ : Hạng 1 BXH Cấp 7 ngày mở server nhận danh hiệu, các hạng dưới nhận phần quà tương ứng.

3. Thưởng tích nạp : Nạp hàng ngày đạt mốc nhận quà tương ứng.

4. Thưởng tích lũy : Nạp liên tiếp 6 ngày đạt mốc nhận quà tương ứng.

5. Đạt cấp : Nhân vật đạt cấp độ nhất định, nhận quà tương ứng

6. Tăng bậc : Tăng bậc tính năng, nhận mốc quà tương ứng.

7. Top mỗi ngày : Hạng 1 BXH đua top theo yêu cầu mỗi ngày, nhận danh hiệu “độc nhất”, các hạng dưới nhận phần quà tương ứng.

8. BXH Hoàng Đồ : Bang đạt hạng 1 Hoàng Đồ nhận danh hiệu, các hạng dưới thành viên bang nhận quà tương ứng.