Phong Vân VTC - ĐUA TOP LỰC CHIẾN BANG LIÊN SERVER.

Chào các vị Huynh Đệ Tỉ Muội của Phong Vân - VTC

Sau đây Sở muội sẽ công bố thể lệ và thời gian tham gia:

ĐUA TOP LỰC CHIẾN BANG LIÊN SERVER

Thời gian đua top:

  • Băt đầu: 10g00 15/9.

  • Kết Thúc: 10g00 25/9.

Quy tắc: Xét lực chiến BANG TRÊN TOÀN BỘ SEVER từ thời điểm Bắt đầu tới thời điểm Kết thúc hoạt động đua top lực chiến bang liên sever.

 

Phần thưởng:

  • Top 1 BANG LSV:

10.000.000 VNĐ Tiền mặt

Danh hiệu "Đệ Nhất Thiên Hạ Hội" 15000 LC

Quà Hùng Bá Thiên Hạ

------------------------------------------------------------------------------------

  • Top 2 BANG LSV:

5.000.000 VNĐ Tiền mặt

Quà Hùng Bá Thiên Hạ

------------------------------------------------------------------------------------

  • Top 3 BANG LSV

3.000.000 VNĐ Tiền mặt

Quà Hùng Bá Thiên Hạ

 

Lưu ý:

Quà Hùng Bá Thiên Hạ bao gồm:

- Đá Cường Hóa x20

- Phù Trạch Công x10

- Đan Tiến Bậc Biến Hình x6

- Cầu Nguyện Thiên Đăng x1
- Đan tiến bậc tọa kỵ x6

Các phần thưởng là tiền mặt do Bang Chủ giữ, NPH không can thiệp vào việc của bang sau khi trao thưởng.

★ Quà thưởng trong game sẽ trao cho những người còn trong Bang hội tại thời điểm phát thưởng (không phải thời gian kết thúc), không giải quyết trường hợp người chơi thoát Bang trước thời điểm phát thưởng.


 

Qùa Hùng Bá Thiên Hạ

Danh hiệu Đệ Nhất Thiên Hạ Hội