Phong Vân VTC - ĐUA TOP LỰC CHIẾN CÁ NHÂN LIÊN SERVER

Chào các vị Huynh Đệ Tỉ Muội của Phong Vân - VTC

Sau đây Sở muội sẽ công bố thể lệ và thời gian tham gia:

ĐUA TOP LỰC CHIẾN CÁ NHÂN LIÊN SERVER

Thời gian đua top:

 • Băt đầu: 10g00 15/9.

 • Kết Thúc: 24g00 24/9.

Quy tắc: Xét lực chiến người chơi trên TOÀN BỘ SEVER từ thời điểm Bắt đầu tới thời điểm Kết thúc của sự kiện. Ngoài ra còn có phần quà cho top 1 của từng sever được xét theo lực chiến người chơi trên mỗi 1 SV từ thời điểm Bắt đầu tới thời điểm Kết thúc sự kiện đua top lực chiến cá nhân liên sever.

Phần thưởng:

 • Top 1 LC LSV:
  - 1 Điện thoại iPhone Xs Max 64GB.
  - 2 Áo Phong Vân VTC.
  - 5000 KNB Khóa.

  ---------------------

 • Top 2 LC LSV:
  - Áo Phong Vân VTC.
  - 3000 KNB Khóa.

  ---------------------

 • Top 3 LC LSV:
  - 1 Áo Phong Vân VTC.
  - 2000 KNB Khóa.
  ---------------------

 • Top 1 LC Server

 • Danh hiệu "Thiên Hạ Đệ Nhất Phong Vân" 15000 LC

Danh hiệu: Thiên Hạ Đệ Nhất Phong Vân