Phong Vân VTC - Cày Chay Ra Thời Trang, Hiệp Khách.

★ Thời Trang

Bich Thủy Liên Thiên

Huyễn Tử Mê Thần

Hoàng Thiên Bá Thổ

🤩 Hiệp Khách

Hiệp Khách Vô Danh

🤩 Vòng Sáng

Long Tiếu Cửu Thiên

 

✓ Những bộ thời trang quý hiếm, hiệp khách Vô Danh cực mạnh, vòng sáng cấp 8... những thứ mà ở game khác bạn phải tốn tiền triệu, chục triệu để mua

✓ Thì ở Phong Vân VTC có thể CÀY CHAY ra được - bằng cách sưu tập bộ trang bị bằng việc làm nhiệm vụ, săn boss hoặc mua trên chợ

➡️ Full set lv50: Nhận Hiệp Khách Vô Danh
➡️ Full set Lam: Bích Thuỷ Liên Thiên 
➡️ Full set Tím: Huyễn Tử Mê Thần
➡️ Full set Cam: Hoàng Thiên Bá Thổ
➡️ Full set Thần Thoại: Vòng sáng Long Tiếu Cửu Thiên

Các bằng hữu hãy chia sẻ thông tin này để các nhân sĩ trong giang hồ đều biết nhé

-------

★ Ra mắt: 15/09 - www.PhongVanVTC.vn
★ Phong Vân VTC - Tuyệt tác võ hiệp triệu fan
★ Đẹp khí chất - Chiến thoả khí phách
★ Gia nhập Phong Vân Các: fb.com/groups/phongvanvtc