Phong Vân VTC - Đặc quyền Vip.

12 mốc Vip với các đặc quyền khác nhau tương xứng với từng mốc Vip.

VIP 1

Nhận được đan tăng cấp, mở khóa PB Vip 1, nhận thuyền Thương Khung Trác Lộc sử dụng tại Bờ Biển Lãng Mạn, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

VIP 2

Nhận được Đá Công Lv4 +1000 lực chiến, kinh nghiệm được x2 khi offline, Phi Hài được vô hạn, cùng nhiều phần quà khác.

VIP 3

Nhận đan tăng bậc Tọa Kỵ có thời hạn, thuyền Bích Hải Du Long sử dụng tại Bờ Biển Lãng Mạn, mở PB Vip 3, cùng nhiều phần quà khác.

VIP 4

Nhận thời trang Bá Huyết Long Hồn +2595 lực chiến, x3 EXP khi offline, tăng số lần cài lại PB tiến bậc +1, cùng nhiều phần quà khác.

VIP 5

Mở khóa hiệp khách – Thần Tướng, nhận đan tiến bậc tiên dực có thời hạn, thuyền Thái Hoàn Tường Vũ sử dụng tại Bờ Biển Lãng Mạn, cùng nhiều phần quà khác.

VIP 6

Đánh quái + hộ tống tăng 20% EXP, mở PB Vip 6, nhận đá HP Lv7 +8000 lực chiến, và nhiều phần quà khác.

VIP 7

Đánh quái + hộ tống tăng 30% EXP, nhận đá công Lv7 +8000 lực chiến, thuyền Thánh Long Liên Hoa sử dụng tại Bờ Biển Lãng Mạn, cùng nhiều phần quà khác.

VIP 8

Đánh quái + hộ tống tăng 40% EXP, nhận đá công Lv8 +16000 lực chiến, cùng nhiều phần quà khác.

VIP 9

Đánh quái + hộ tống tăng 50% EXP, mở PB Vip 9, nhận danh hiệu Như Một Siêu Sao +18750 lực chiến, cùng nhiều phần quà khác.

VIP 10

Đánh quái + hộ tống tăng 60% EXP, nhận đá công Lv9 +32000 lực chiến, thuyền Long Trấn Bát Hoang sử dụng tại Bờ Biển Lãng Mạn, cùng nhiều phần quà khác.

VIP 11

Hộ tống tăng 50% EXP, Online nhận 100% điểm ngọt ngào, nhận danh hiệu Chí Tôn Vương Giả +37500 lực chiến, cùng nhiều phần quà khác.

VIP 12

Hộ tống tăng 80% EXP, mở PB Vip 12, nhận đá công Lv10 +64000 lực chiến, cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.